Vybírejte z pestré nabídky vánočních dekorací a dárků pro vaše blízké!🎄🎁
Logo
9:00 - 16:00
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. Velkoobchod
  3. Velkoobchodní podmínky

VELKOOBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto velkoobchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost CZEXE s.r.o., IČO:07881991, DIČ:CZ07881991, se sídlem U Strouhy 530, 25250 jako prodávající (dále jen „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „kupující“). Prodávající i kupující jsou podnikatelé.

Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím těmito obchodními podmínkami neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanským zákoníkem v platném znění (dále jen „OZ“).

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení objednávky prodávajícímu.

Objednávka:

  1. Zboží lze objednat po provedení registrace, online v e-shopu na czexe.com, vložením produktů do košíku a odesláním objednávky.
  2. E-mailem na adrese czexe@seznam.cz vyplněním formuláře dodaného prodávajícím.
  3. Osobně ve velkoskladě na adrese: Elektroservis, Jan Sládek a spol., Plzeňská 245. Horažďovice, 34101.

Každá objednávka je závazná. Zasláním objednávky souhlasí kupující s obchodními podmínkami.

3. Dodání zboží, lhůty

Při platbě na dobírku je zboží expedováno do 3 pracovních dnů poté, co kupující obdrží potvrzení o přijetí objednávky.

Při platbě předem bankovním převodem je zboží expedováno do 3 pracovních dnů ode dne připsání platby za zboží na účet prodávajícího.

Osobní odběr je možný ve skladu v Horažďovicích (datum odběru potvrzuje prodávající mailem).

4. Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží dle § 2121 OZ. Vznik škody na věci nemá vliv na povinnosti kupujícího zaplatit kupní cenu.

Kupující  odpovídá za vady, ke kterým na zboží došlo v důsledku nesprávného skladování, zpracování, používání nebo nedbalosti.

5. Výhrada vlastnictví

Zboží zůstává majetkem prodávajícího do doby, kdy nedojde k plnému uhrazení kupní ceny.

6. Platební podmínky

Kupující je povinen zaplatit za zboží do 5 pracovních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícím. V opačném případě má prodávající právo od smlouvy odstoupit.

Způsoby platby – Česká Republika:

  1. Platba předem převodem na číslo účtu: 2001582339/2010 Fio banka
  2. Platba v hotovosti při dodání zboží (dobírka, do hodnoty zboží 4000 Kč bez DPH).
  3. Platba v hotovosti při osobním vyzvednutí

7. Doprava a balné zboží po ČR

Zboží je zasíláno prostřednictvím poskytovatelů přepravních služeb. Dopravné a balné je učtováno při objednávce zboží do 4000Kč bez DPH, ve výši 130Kč, dobírka 40Kč (ceny bez DPH). Dopravné a balné při objednávce zboží nad 4000Kč bez DPH je zdarma. Doprava zdarma se nevztahuje na přepravu polystyrenových polotvarů. Dopravné bude počítáno individuálně s ohledem na objem.Osobní odběr ve skladu je zdarma. Křehké zboží se z důvodu rizika poškození zboží nezasílá, nebo pouze na písemnou žádost a plnou zodpovědnost kupujícího. Případná rizika za škody způsobené přepravcem neneseme a finančně nekompenzujeme (zvolením přepravce v objednávce a odesláním objednávky kupující souhlasí s tím, že tyto rizika přebírá na sebe).

8. Záruka za jakost

Prodávající zaručuje kupujícímu jakost a provedení zboží podle údajů v objednávce.

Nepatrné odchylky barevnosti a formátu nejsou považovány za vady.

Záruka za jakost se poskytuje v délce 24 měsíců od data prodeje vyznačeného na daňovém dokladu. Po tuto dobu má kupující právo zboží reklamovat.

Záruku lze uplatnit na vady materiálu vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým zpracováním při výrobě. Záruka 24 měsíců se nevztahuje na vady vzniklé opotřebením při běžném používání výrobku.

Kupující je povinen reklamaci uplatnit písemně: společně s reklamovaným zbožím zaslat popis závady. V reklamované/vracené zásilce musí být originály daňových dokladů o koupi. 

Prodávající se zavazuje vyjádřit k podané reklamaci do 30dnů.

9. Vracení zboží

Při zasílání zboží zpět prodávajícímu kupující odpovídá za způsob zabalení a výběr adekvátní přepravy zboží odpovídající jeho povaze. Prodávající má právo odečíst z vracené kupní ceny výši škody způsobené na zboží při zpáteční přepravě.

Kupující doručí zboží zpět prodejci na adresu: Elektroservis, Jan Sládek a spol., Plzeňská 245. Horažďovice, 34101.

Prodávající není povinen převzít zásilky na dobírku.

10. Odstoupení od smlouvy

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny déle než 5 pracovních dní dle čl. 6 těchto VOP.

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že objednané zboží vykazuje závažné vady (nemá jakost a provedení deklarované v akceptaci objednávky).

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy nebo žádat přiměřenou slevu z ceny zboží v případě, že prokazatelně nesplňuje technické či kvalitativní parametry garantované prodávajícím, a to neprodleně po zjištění takových vad, nejpozději však do 2 měsíců od data prodeje vyznačeného na daňovém dokladu.

Nepatrné odchylky barevnosti a formátu nejsou považovány za vady.

11. Závěrečná ustanovení

Vyplněním online registrace nebo registračního formuláře (při ne online objednávání) dává kupující souhlas k archivování svých osobních údajů. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající neposkytne získané údaje o kupujícím třetí osobě a použije je výhradně za účelem zrychlení a zkvalitnění svých služeb.

Prodávající je oprávněn jednostranně měnit znění VOP dle ustanovení §1752 a násl. OZ. Prodávající upozorní kupujícího na změnu VOP písemně. Kupující má právo ve lhůtě 14 dní po doručení oznámení o změnách VOP odstoupit od smlouvy, jestliže s novým zněním VOP nesouhlasí. Po marném uplynutí 14 denní lhůty se má za to, že kupující přistoupil k novému znění VOP.

Souhlasem s těmito VOP kupující souhlasí se zasíláním obchodních nabídek z eshopu www.czexe.com na jím uvedenou mailovou adresu.

Tyto VOP jsou platné od 1. května 2017.